Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Logo NLTK
Promocja Projektu NLTK

Festiwal Nauki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

12 maja 2011

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych jest patronem spotkań z fizyką odbywających się w dniach 20.-26. września 2010 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Impreza, organizowana w ramach warszawskiego Festiwalu Nauki, skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zapraszamy zarówno zorganizowane grupy uczniów pod opieką nauczyciela, jak i "niezrzeszonych" pasjonatów. Kalendarz imprez i wszelkie potrzebne informacje znajdują się na oficjalnej stronie Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki UW. Warto odwiedzić też główną stronę Festiwalu Nauki w Warszawie.

Letnia Szkoła Fizyki

28 maja 2010

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych wspierało odbywającą się w dniach 28. czerwca - 9. lipca 2010 Letnią Szkołę Fizyki. Organizowana przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Miasto Stołeczne Warszawa impreza skierowana jest do uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych swoim rozwojem w kierunku nauk przyrodniczych oraz chcących zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie fizyki i astronomii. W tym roku młodzi pasjonaci nauki mogli uczestniczyć w praktycznych zajęciach laboratoryjnych "Dyfrakcja i interferencja na świetle laserowym", "Widma świecenia pierwiastków", "Ultrakrótkie impulsy laserowe" i "Optyczne badanie struktur półprzewodnikowych" oraz wysłuchać wykładów "LASER - 50 lat przełomowego odkrycia", "Fizyka półprzewodników w świecie dwuwymiarowym, jednowymiarowym i zerowymiarowym - eksperymenty i zastosowania", "Nanotechnologia", "wytwarzanie i spektroskopia półprzewodnikowych kropek kwantowych", i "Zabawy ze światłem w świecie >>nano<<". Odbył się również piknik integracyjny.

Warsztaty promujące projekt NLTK pn. "Nowoczesne Techniki Spektroskopowe i Optyczne"

24 25 czerwca 2010

Warsztaty promujące projekt NLTK pn. "Nowoczesne Techniki Spektroskopowe i Optyczne" odbyły się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu w dniach 24. - 25. czerwca 2010 r. Warsztaty adresowane były do studentów i doktorantów zainteresowanych technologiami kwantowymi i dziedzinami pokrewnymi. Składały się one z dwóch części: wykładowej - podczas której uczestniczy zaznajamiani byli z podstawami fizycznymi prowadzonych badań ściśle związanych z tematyką projektu, i warsztatowej - prowadzonej w laboratoriach NLTK, podczas której prezentowana była aparatura, układy badawcze oraz prowadzono proste pomiary. Dodatkowo, w ramach warsztatów promocyjnych odbyło się również wyjazdowe spotkanie w toruńskim Forcie IV podsumowujące dotychczasową realizację projektu NLTK w Toruniu. W spotkaniu, oprócz uczestników warsztatów, wzieli udział członkowie zespołu naukowego, zespołu ds. realizacji projektu NLTK oraz władze Instytutu Fizyki UMK i Krajowego Laboratorium FAMO. Podczas tego spotkania uczestnicy warsztatów mieli niepowtarzalną okazję porozmawiać z naukowcami ściśle związanymi z projektem, z kierownikami pracowni NLTK. W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jakie możliwości dla studentów i doktorantów stwarza projekt NLTK.

NLTK sponsorem 42. Sympozjum Fizyki Matematycznej

19 22 czerwca 2010

Sponsorowane przez konsorcjum NLTK 42. Sympozjum Fizyki Matematycznej pt. "Quantum Channels, Quantum Information Theory & Applications" odbyło się w dniach 19.-22. czerwca 2010 r. na terenie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka sympozjum miała ścisły związek z tematyką badawczą NLTK. Sympozjum połączone było z jubileuszem 90-tych urodzin Profesora Romana S. Ingardena, pioniera niezmiernie dziś popularnej kwantowej teorii informacji: jego zainteresowania fizycznymi aspektami teorii informacji sięgają początku lat 60-tych. Wiele spośród prac Jubilata i jego uczniów, którzy uczestniczyli w Sympozjum, weszło na trwałe do kanonu literatury na temat kwantowej teorii informacji i dynamiki układów otwartych. Udział NLTK w organizacji 42. Sympozjum Fizyki Matematycznej był dobrą okazją do przedstawienia projektu NLTK międzynarodowemu gronu naukowców, doktorantów i studentów oraz do podjęcia skutecznej realizacji obligatoryjnych działań informacyjno-promocyjnych służących wzmocnieniu komunikatu na temat dostępnego wsparcia z Funduszy Europejskich oraz jego efektów.

UE