Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Logo NLTK
Kontakt

Koordynator Projektu
Prof. dr hab. Czesław Radzewicz
Wydział Fizyki UW
ul. Hoża 69
00 - 681 Warszawa
tel. (22) 55 32 243

UE