Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Logo NLTK
Konsorcjum

Utworzenie NLTK miało na celu stworzenie ogólnopolskiej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie doświadczalnych badań nad technologiami kwantowymi, bez której trudno wyobrazić sobie znaczącą i szybką zmianę jakości prac naukowych i rozwojowych w tej dziedzinie. Dodatkowym, ważnym wynikiem jest koordynacja badań naukowych i rozwojowych w zakresie technologii kwantowych gwarantowana przez NLTK i kontrolowana przez Radę NLTK.

W skład Konsorcjum Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych wchodzą czołowe uczelnie i jednostki naukowo - badawcze kraju:

1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Laboratorium Ultraszybkiej Magnetospektroskopii Nanostruktur Półprzewodnikowych

Zakład Optyki, Laboratorium Procesów Ultraszybkich

2. Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Fizyki

Zespół Teorii Fazy Skondensowanej

Zespół Optyki Niskowymiarowych Struktur Półprzewodnikowych

3. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Środowiskowe Laboratorium Fizyki i Wzrostu Kryształów Niskowymiarowych

4. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

5. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki

Zakład Fotoniki i Zakład Optyki Atomowej, Laboratorium Technologii Kwantowych Zimnych i Gorących Atomów

Zakład Optyki Atomowej, Laboratorium Inżynierii Kwantowej i Obrazowania Biomedycznego

6. Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astronomii

7. Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Zakład Fizyki Matematycznej i Informatyki Kwantowej

8. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

UE