Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

Logo NLTK
Archiwum newsów

Wpływ projektu NLTK na jakość badań naukowych

2 kwietnia 2014

Konsorcjum Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) w roku 2011 zakończyło realizację projektu o tej samej nazwie finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wyniku realizacji projektu zaangażowane grupy badawcze uzyskały znaczącą poprawę infrastruktury badawczej.

Po trzech latach od zakończenia projektu odbędzie się konferencja naukowa pokazująca wpływ projektu na jakość badań naukowych prowadzonych w jednostkach naukowych - uczestnikach projektu. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w październiku 2014. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Pierwszy w Polsce obraz płuc człowieka in vivo metodą tomografii magnetycznego rezonansu z użyciem optycznie spolaryzowanego 3He

12 maja 2011

Pierwszy w Polsce obraz płuc in vivo metodą tomografii magnetycznego rezonansu z użyciem optycznie spolaryzowanego 3He został wykonany 12 lutego 2011 roku przez grupę prof. Tomasza Dohnalika z Zakładu Optyki Atomowej Instytutu Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Ośrodkiem Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny ze Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Pobierz treść wiadomości.

Fizycy podsumowują Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

23 marca 2011

W Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych, największym konsorcjum polskich instytucji naukowych zajmujących się badaniami z zakresu fizyki, dobiega końca realizacja projektu o tej samej nazwie. Dzięki wyposażeniu laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą i wypracowanym metodom współpracy polscy fizycy mają zagwarantowaną możliwość prowadzenia badań z zakresu technologii kwantowych na światowym poziomie. Pobierz treść wiadomości.

Projekt NLPQT na Polskiej mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej

15 marca 2011

Konsorcjum NLTK z Uniwersytetem Warszawskim jako liderem od ponad roku zabiegało o umieszczenie na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej projektu pod nazwą National Laboratory for Photonics and Quantum Technologies (NLPQT). Po powiększeniu składu konsorcjum NLPQT o środowiska techniczne zgrupowane wokół Politechniki Wrocławskiej znalazło się w nim ostatecznie 16 uczelni wyższych oraz instytutów PAN.

23 lutego 2011 minister szkolnictwa Wyższego i Nauki Barbara Kudrycka podpisała listę wniosków, które znalazły się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Na ogólną liczbę trzydzieści trzy zaakceptowanych projektów siedem dotyczy fizyki i astronomii. Projekt NLPQT jest jednym z tych siedmiu.

W Krakowie ruszył atomowy wzorzec czasu dla jednego z najdokładniejszych zegarów świata

16 lutego 2011

Od 2008 roku polscy fizycy pracują nad skonstruowaniem optycznego zegara atomowego, urządzenia o wyjątkowej dokładności, mylącego się zaledwie sekundę na kilkadziesiąt miliardów lat. W Zakładzie Fotoniki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie uruchomiono ostatni z trzech kluczowych podzespołów zegara: atomowy wzorzec czasu, zbudowany z użyciem zimnych atomów strontu. Sam zegar ruszy jeszcze w tym roku. Pobierz treść wiadomości.

Operacje na jednym atomie - krok ku informatyce przyszłości

6 maja2011

Informację kwantową można z powodzeniem zapisać w pojedynczym atomie manganu, a następnie przetworzyć w nim i odczytać. Eksperyment, przeprowadzony na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest ważnym krokiem w kierunku budowy komputerów o ogromnych mocach obliczeniowych. Pobierz treść wiadomości.

Ekstremalny pomiar: kwanty zwiększają precyzję

7 kwietnia 2010

Polsko-brytyjska grupa naukowców przeprowadziła w Toruniu eksperyment, który pozwoli zwiększyć dokładność pomiarów do granic wyznaczonych fundamentalnymi cechami rzeczywistości. Pobierz treść wiadomości.

UE